ORDOG FOR NYBYGGERE

Byggesprog er vores andet modersmål, og vi taler det flydende. Nogle gange måske lidt for flydende. For vi ved også godt, at de mest gængse ord og vendinger i branchen sjældent giver mening, når man står som førstegangsnybygger.

Og selvom det er vildt spændende at bygge nyt hus, kan det også være en nervepirrende proces, netop fordi der er meget på spil og fordi, I lægger ansvaret for jeres nye hjem i andres hænder. Og så er det altså rart at vide, hvad der menes, når der går byggesnak i den.

Hos IDEALHUSE sørger vi selvfølgelig for en gennemsigtig proces, hvor I er med hele vejen. Er I alligevel typerne, der godt kan lide at “læse lidt i forvejen”, kan I tage et kig i IDEALHUSEs Ordbog for Nybyggere og blive lidt klogere på nogle af de ord, I med garanti kommer til at høre rigtig meget til, når I overvejer at bygge nyt hus.

 

A

Afleveringsdato

Det kan ikke specificeres meget mere, end hvad det er. Nemlig den dato, hvor I får overdraget nøglen til jeres nye hus.

 

Afleveringsforretning
Afleveringsforretningen er dagen, hvor byggefirmaet overdrager huset til jer. Inden selve afleveringen gennemgår I de udbedrede fejl og mangler fra før-afleveringen.

Afleveringsforretningen ligger ofte efter før-afleveringen med mindre andet er aftalt. Når I har gået huset igennem for de udbedrede fejl overdrager byggelederen nøglerne til jer, og I kan nu planlægge indflytningen i jeres nye hus.

 

Arkitekttegnet
Når et byggefirma skriver “arkitekttegnet hus” eller “arkitekttegnet typehus”, så betyder det ikke nødvendigvis, at det er en arkitekt, der har tegnet huset. Ordet ’arkitekt’ ikke er beskyttet som titel eller funktion. Huset kan i stedet være tegnet af en bygningskonstruktør på en tegnestue.

Drømmer I om et arkitekttegnet hus, og vil I gerne vil være sikre på, at det rent faktisk er en arkitekt, der har tegnet huset, så er der titler, I skal holde øje med:  Cand.arch. eller Arkitekt MAA.
Har tegneren titlen Cand.arch eller Arkitekt MAA, så er der tale om en uddannet arkitekt.
Titlen Cand.arch bliver tildelt den studerende ved afgang fra en arkitektskole og titlen Arkitekt MMA betyder at arkitekten er Medlem af Akademisk Arkitektforening, hvilket er en beskyttet titel og det er kun arkitekter uddannet ved anerkendte arkitektskoler der kan blive medlem.

 

B

Byggerådgiver
Hos byggefirmaerne er der ofte ansat en eller flere byggerådgivere, der skal hjælpe jer igennem den indledende proces, inden byggelederen tager over.

Byggerådgiverens formål er at få vejledt jer omkring, hvilke muligheder I har inden for de kriterier og ønsker; I skulle have til jeres nye hus samt hvad der er muligt inden for jeres budget.

Ud over dette kan man gøre brug af en uvildig byggerådgiver til at se kontrakter og aftaler igennem.

 

Byggetilladelse
En byggetilladelse er en godkendelse fra kommunen, der tillader dit byggeri, når der blandt andet er tale om nybyggeri. En byggetilladelse er lovpligtig i Danmark og skal søges til byggerier, der har beboelse som formål.

 

Bygherre
En bygherre er den person, instans eller firma, der bestiller og betaler for et byggeri. Når I bestiller og i sidste ende betaler for det hus, I har aftalt med byggefirmaet, så fungerer I som bygherre.

 

E

Energiklasse
En energiklasse er en mærkning, der giver udtryk for, hvor mange kilowatt timer dit hus bruger til opvarmning, ventilation, køling og varmt vand pr. kvadratmeter pr. år.

 

Entrepriseaftale
En entrepriseaftale er en aftale mellem en entreprenør eller håndværker og en bygherre omhandlende opførelse af et byggeri.

 

Etårseftersyn
Ét år efter afleveringen har huset fået lov til at sætte sig. Et eksempel på dette kan blandt andet være revner ved fuger. Derfor afholdes der et 1. års eftersyn, hvor byggelederen og bygherren mødes til en gennemgang af huset for udbedringer, som ligger inden for byggefirmaets tolerance.

 

F

Fejl og mangler
Inden en afleveringsforretning bliver der afholdt en før-aflevering af jeres hus. Her mødes bygherren og byggefirmaets byggeleder til en gennemgang af huset, hvor eventuelle fejl og mangler noteres til udbedring forud for en aflevering.

Under byggeriet er det byggefirmaet, der har ansvaret for byggeriet og evt. risici, der måtte opstå. De risici overgår til dig som bygherre på afleveringstidspunktet, hvor det herefter vil være vanskeligere for dig at klage over fejl og mangler samt bevise, at fejlen ikke er en, du selv har forårsaget.

Det er derfor vigtigt, at I afsætter god tid til at få gået alt igennem, så byggelederen kan få skrevet det ned og håndværkerne kan nå at udbedre de fejl og mangler, der måtte være inden afleveringsforretningen.

 

G

Geoteknik/jordbundsforhold
Hvad er forholdene i jorden og forudsætningen for fundering og bæreevne af jorden ift. jeres nybyggeri? Dette skal bl.a. undersøges, inden du får endelig byggetilladelse.

 

Grundmodel
En grundmodel er en plan-, snit- og facadetegning på en given villatype.

 

N

Nøglefærdigt hus
Med et nøglefærdigt hus opnår du en høj grad af økonomisk sikkerhed, for du betaler først, når dit nye hjem står klart til indflytning, og du står med nøglerne i hånden.

 

P

Plantegning
En plantegning er en teknisk tegning over hele huset som viser husets rum og dets størrelse, væggenes længder, samt døre og vinduer. Ud over dette viser plantegningen også fast inventar som køkkenborde, toilet og bad.

 

Projektering
Projektering er et forfinet ord for at tegne noget op.

 

R

Radonudluftning
Radon er en underjordisk gasart, der siver op gennem jorden. Ved et byggeri kan gasarter ophobe sig under fundamentet og derfor lægger byggefirmaet et rør med huller i under fundamentet, hvor gassen kan løbe igennem, så der undgås en ophobning.

 

T

Tilslutningsafgifter
Afgift man bliver pålagt af myndigheden for tilslutning til det offentlige ledningsnet, herunder kloakledninger, vand og el.

 

Typehus
Et typehus kan ses som en masseproduceret vare, hvor det bliver opført ud fra de samme tegninger og udformninger. Du har dog mulighed for at udskifte indholdet, flytte vægge eller udvide huset til flere kvadratmeter.

Et typehus er som oftest billigere end et arkitekttegnet hus, da materialerne og metoden er kendt på forhånd, hvorved kan opføres huset hurtigt og billigt. Dette gør også, at man får det maksimale ud af både arbejdskraft og materialer.

Da typehusets grundplaner er fastlagte, giver det dig derfor ikke de store muligheder for at få det helt, som du gerne vil have det. Ud over dette, kan der også være udfordringer med de grundplaner, som du har til rådighed og den grund du har. Det kan være, at din grund ikke er stor nok til et typehus eller at designet af huset ikke passer ind i nabolaget.